Disclaimer

Over www.ActiecodeKorting.be
Welkom op de website www.ActiecodeKorting.be, dé website voor al uw kortingscodes, actiecodes en promotiecodes.
Graag maken we het onze bezoekers makkelijk om te genieten van alle kortingen binnen ons aanbod zonder dat er enige vorm van registratie hiervoor noodzakelijk is.

Aansprakelijkheid
Ondanks de constante updates, de nodige zorg en aandacht, en ons streven naar perfectie, is het mogelijk dat de informatie die op www.ActiecodeKorting.be gepubliceerd wordt, onvolledig of onjuist is.
Mocht u een actie tegen komen die mogelijk niet correct is opgenomen laat het ons dan weten via e-mail. Wij zullen deze vervolgens zo snel mogelijk van de site af halen. www.ActiecodeKorting.be sluit iedere aansprakelijkheid uit voor om het even welke directe of indirecte schade, van welke aard dan ok, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website www.ActiecodeKorting.be of met de tijdige onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.
Voorts sluit www.ActiecodeKorting.be ook alle aansprakelijkheid tot directe of indirecte schade uit, die het gevolg is van gebruik van informatie die door middel van de website www.ActiecodeKorting.be of aanverwante diensten zoals de nieuwsbrief, verkregen is.

De Website
Informatie op deze website en elk andere vorm van intellectuele eigendommen behoren toe aan www.ActiecodeKorting.be en daarmee aan STRADO Webdesign. Zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming mag de informatie van deze website niet gebruikt worden voor publicatie in welke vorm dan ook. Het gebruik van kortingscodes dan wel andere aanbiedingen mogen enkel gebruikt worden voor persoonlijke aankoop via het internet en gebruik makend van de bijbehorende link op www.ActiecodeKorting.be Het is niet toegestaan om de website www.ActiecodeKorting.be te gebruiken voor criminele activiteiten. Wij verlenen alle medewerking aan opsporingsdiensten indien hier sprake van mocht zijn.

Aankopen van producten en of diensten
www.ActiecodeKorting.be verwijst enkel naar aanbieders van producten dan wel diensten. Bij de aanschaf van een product of dienst gelden de aankoopvoorwaarden van de desbetreffende winkel of dienstverlener.
www.ActiecodeKorting.be verkoopt zelf geen producten.
Wij hebben geen contacten met verkoop afdelingen van de diverse adverteerders en kunnen ook niet bemiddelen bij problemen rond de aankoop van een product en / of dienst.

Klachten
Indien u een klacht heeft over deze website dient u deze schriftelijk per e-mail aan ons door te geven. Hierbij dient u ten alle tijden uw volledige naam en adres gegevens te verstrekken. Een duidelijke omschrijving van uw klacht en reden van de klacht. Klachten worden binnen 30 werkdagen in behandeling genomen en u zult hierover bericht worden.

Wetgeving
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd. Indien u gebruikt maakt van deze website en of informatie die zij verstrekt gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer. Op de volledige website zijn auteursrechten van toepassing. www.ActiecodeKorting.be behoudt het recht om deze disclaimer ten alle tijde te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder enige verdere kennisgeving.